Interne Club Competitie Driebanden

Op maandagavond vanaf 18.00 uur

2023-2024

SPEELDAGEN COMPETITIE 2023-2024

1ste Periode

September    11 en 25

Oktober      09 en 23

November     06 en 20

December     11

Januari      15 en 29

Februari     05

2de Periode

Februari     12

Maart        04 en 18

April        15 - 22 - 29

Mei          06 - 13 - 27

Juni         03

Reglement

 

 • De interne competitie "driebanden" heeft plaats op maandag avond vanaf 18.00 uur
 • De speeldagen worden op voorhand vastgesteld
 • De competitie is onderverdeeld in twee periodes van 10 speelavonden. Ieder speler kan in één periode maar maximum 2 wedstrijden spelen tegen dezelfde tegenstander.
 • Onder de aanwezige en ingeschreven deelnemers wordt bekeken welke speler, wie nog tegen wie moet spelen
 • Per avond kan men maximum 3 wedstrijden spelen, wel heeft men de keuze tussen één, twee of drie wedstrijden.
 • De deelnemende leden dienen hun naamplaatje op het aanwezigheidsbord te plaatsen. Bij de afwerking van een wedstrijd kan men zich terug inschrijven voor een volgende wedstrijd met een maximum van twee her inschrijvingen, dus een maximum totaal van drie wedstrijden per avond. De bedoeling is voor wanneer men een speeldag belet is, deze te kunnen inhalen op een andere, latere speelavond.
 • Per speler wordt een digitale volgfiche opgemaakt die wijst naar alle wedstrijden die zijn, of nog moeten worden gespeeld.
 • Een ingeschreven speler die niet aan beurt is kan altijd functioneren om een ander wedstrijd als arbiter te leiden, dit om alles zo vlot als mogelijk te laten verlopen.
 • Bij de aanvang van een partij wordt er naar de korte band getrokken, ieder met zijn eigen speelbal, wie dichtst bij eerste band ligt vangt de wedstrijd aan met de witte bal, krijgt de aanvangsbeurt, de opgang
 • Er wordt gespeeld met maximaal van 55 beurten.
 • De te spelen punten worden bepaald volgens de tabel in de federatie 
 • Klasse 6:  15 punten  min:  0.280  max:  0.344
 • Klasse 5:  18 punten  min:  0.345  max:  0.414
 • Klasse 4:  22 punten  min:  0.415  max:  0.509
 • Klasse 3:  27 punten  min:  0.510  max:  0.624
 • Klasse 2:  34 punten  min:  0.625  max:  0.789
 • Klasse 1:  42 punten  min:   0.790  max:  0.974
 • Exelenc:  50 punten  min:   0.975  max:  --------
 • De promoties worden na de eerste periode herrekend, bij nieuwe spelers wordt het gemiddelde herzien na 6 wedstrijden.
 • De degradatie worden berekend aan het einde van de competitie.
 • Na iedere wedstrijd wordt door de arbiter/aantekenaar aangegeven dat de biljart vrij is met de woorden "Biljart Vrij"
 • Dan wordt door de wedstrijdleiding de volgende wedstrijd aangekondigd enz.... tot alle wedstrijden zijn afgewerkt.

Berekening Klassement

 

 • De speler krijgt als volgt zijn punten berekend
 • bij winst 3 punten
 • bij gelijkspel 2 punten
 • bij verlies 1 punt
 • bij promotie = extra punt
 • bij dubbele promotie= extra punt
 • uw aanwezigheid = extra punt
 • beste speler van de speeldag, met het beste % boven het gemiddelde = extra punt
 • De deelname is € 5.00 per avond 
 • Het klassement wordt berekend naar het gemiddelde behaalde punten, de algemene punten / het aantal wedstrijden.
 • Tweederden van de te spelen wedstrijden moet worden gespeeld om in aanmerking te komen van het algemeen eindklassement. Tweederden is gelijk aan: 20 speelavonden x 2 wedstrijden = 40 wedstrijden gedeeld door 3= 13.3 x 2 = 26.6 of 27 wedstrijden.
 • Een speler kan alleen maar deelnemen aan de competitie wanneer hij als lid van KKBVZanzibar is ingeschreven, lidgeld per jaar € 25.00

VEEL SUCCES

 

Uitslag per speeldag en Eind klassement

 

Beste leden,
Hieronder vind je de einduitslag van de interne competitie 3 banden KKBV Zanzibar.
Het werd een eindspurt waar Bruno het in een millimeterspurt haalde van Henk.
Het verschil is maar 3 honderdsten.
Proficiat aan Bruno met de kampioenstitel maar evenveel eer aan Henk die zeer lang de leiding nam en toch moet tevreden zijn met deze ereplaats.
Om opgenomen te worden in de eindklassement dient men 2/3den van de wedstrijden te hebben gespeeld namelijk 27 van de 40 wedstrijden.
5 spelers hebben dit niet gehaald en vind je terug onderaan de rangschikking.