Competitie Driebanden

Clubcompetitie 3-banden Zanzibar

Op maandagavond vanaf 19.00 uur

2022-2023

KALENDER 

September maandag 12 en 26

Oktober maadag 10 en 24

November maandag 07 en 21

December maandag 12

Datum nog niet bepaald: KERSTPRIJSKAMP OM 14.00 UUR

Januari maandag 16 + NIEUWJAARSRECEPTIE en 30

Februari maandag 06 en 20

Maart maandag 06 en 20

April maandag 03 - 17 en 24

03 juni BBQ

 

 

Reglement

De interne competitie "driebanden" heeft plaats op maandag avond vanaf 19.00 uur

Trekking van de poules om 18.30 uur

De speeldagen worden op voorhand vastgesteld

Onder de aanwezige en ingeschreven deelnemers worden  de ontmoetingen vast gelegd door middel

van een loting in poules van drie spelers

Iedere deelnemer speelt in zijn poule 2 wedstrijden, en als volgt;

speler 1 tegen speler 2  -----> speler 3 leidt de wedstrijd als arbiter/aantekenaar

speler 2 tegen speler 3 -----> speler 1 leidt de wedstrijd als arbiter/aantekenaar

speler 3 tegen speler 1 -----> speler 2 leidt de wedstrijd als arbiter/aantekenaar

de eerste speler krijgt de aanvangsbeurt, de opgang

Er wordt gespeeld naar een maximum van 50 beurten en een geschatte gemiddelde volgens eigen kunde

De te spelen punten worden in januari herberekend volgens de behaalde resultaten

Na iedere wedstrijd wordt door de arbiter/aantekenaar  aangegeven dat de biljart vrij is met de woorden "Biljart Vrij"

Dan wordt door de wedstrijdleiding de volgende wedstrijd aangekondigd enz.... tot ieder poule is afgewerkt.

Berekening Klassement

De speler krijgt als volgt zijn punten berekend

bij winst 3 punten

bij gelijkspel en speelpunten behaald 2 punten

bij gelijkspel en speelpunten niet behaald 1 punt

bij verlies 1 punt

Wanneer de te spelen punten zijn behaald onder 46 beurten = extra punt

Uw gespeelde punten boven uw gemiddelde = extra punt

uw aanwezigheid = extra punt

beste speler van de speeldag, met het beste % boven het gemiddelde = extra punt

 

De deelname is € 2.00 per avond

Een speler kan alleen maar deelnemen aan de competitie wanneer hij als lid van KKBVZanzibar is ingeschreven - lidgeld per jaar € 25.00

         Uitslag per speeldag en klassement