Koninklijke Knokse Biljartvereniging Zanzibar

Voorlopige kalender maart 2021

Clubcompetitie 3-banden Zanzibar

 

Maandag 01 maart    om 18.30 uur onder voorbehoud

Maandag 15 maart   om 18.30 uur onder voorbehoud

Maandag 29 maart om 18.30 uur onder voorbehoud

 

Clubcompetitie

Beker der gewesten driebanden

Deze competitie 2020-2021 is volledig afgelast

Nationale Federatie

Individuele wedstrijden

 

Mededeling van het Nationaal bestuur

 

Beste leden

Naar aanleiding van de huidige situatie en het weinig positieve nieuws voor de nabije toekomst met betrekking tot Covid19 pandemie, heeft de Raad van Beheer, tijdens haar vergadering van 30/01/2021 unaniem besloten om het seizoen 2020/2021 te beëindigen.
Deze beslissing doet ons enorm veel pijn, maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen, we weten niet wat de toekomst zal brengen. We kunnen speeldata niet voor onbepaalde tijd blijven uitstellen. Dit besluit zal sommige mensen ongelukkig maken, en wij rekenen op hun begrip.
Wij hopen natuurlijk dat de clubs snel weer open kunnen, zodat hun leden het genot van het biljarten, de gezelligheid en het samenzijn weer kunnen ervaren.
Voor dit seizoen zijn alle nationale competities stopgezet. Wij moeten misschien een oplossing vinden om de vertegenwoordigers van onze federatie op de verschillende CEB- en UMB-kampioenschappen te bepalen. Wij wachten hiervoor op de beslissing met betrekking tot de voortzetting van deze internationale kampioenschappen.
Voor dit seizoen wordt een minimumbedrag van 15€ aangerekend, deze 15€ omvat de prijs voor het maken van de lidkaart, de individuele verzekering en het begin van het seizoen.
Voor kleine kaarten wordt er 5€ aangerekend.
De verzekering van 25€ per club zal worden aangerekend, dit is een verplichting.
Voor de jeugd zal geen bijdrage verschuldigd zijn.
Er worden geen inschrijvingen in rekening gebracht voor beker van België, beker der Gewesten (nationaal), NIDM, Mixte en Alexis.
Onze grootste wens is natuurlijk om het seizoen 2021/2022 in optimale omstandigheden te kunnen starten. Wij zullen de tijd die ons rest, optimaal benutten om bepaalde projecten te concretiseren, terwijl wij tot uw beschikking blijven staan.
Zorg goed voor jezelf, je familie, je vrienden, we hebben je nodig om sterker terug te komen.

 

VAN WESEMAEL,Walter

Gew.Sec. B-Vl

0486/712583

 

 

Speelkalender in Knokke

in afwachting van de veiligheidsmaatregelingen wordt de speelkalender tijdig aangepast

"Richtlijnen Veiligheid Corona van toepassing in het lokaal"

Bij binnenkomst moet u een mondmasker dragen die neus en mond bedekt en moet u aan de inkom de handen wassen of gebruik maken van het apparaat met ontsmettingsmiddel; één van beide laatste handelingen is wel verplicht !!

Het gebruik van een perfect gedragen mondmasker is VERPLICHT, ook tijdens het biljarten.  Onze club is onderhevig aan de coronareglementering voor HORECA-zaken.   Enkel wanneer u neerzit in een stoel of een zetel mag het mondmasker afgezet worden door deze te laten afzakken tot onder de kin, dus op halshoogte zodat je gemakkelijk het mondmasker terug kan opzetten van zodra je terug recht staat !!  In geen geval mag het mondmasker worden gelegd op de tafels waarop de consumpties staan !! 

Men houdt steeds 1,50 m afstand van de andere spelers.  Spelers die niet aan beurt zijn moeten steeds gaan zitten en consumeren gebeurt ook steeds zittend.

Wanneer met zich moet bewegen richting WC’s, naar de inkom of het terras, dient men dit steeds te doen door rechtstreeks naar deze plaats te gaan zodat men steeds voldoende afstand kan houden (1,50 m) ten opzichte van de andere aanwezigen en steeds met een perfect gedragen mondmasker.  Kortom, van zodra men recht staat en zich in beweging zet, dient het mondmasker opgezet te worden, dit geldt uiteraard ook voor de supporters !!

 

Het bestuur.